Welkom

10 jaar geleden is met een aantal leden vanuit Gymnastiek vereniging De Samensprong het initiatief genomen om in het toen nog pas gereed gekomen park Overbos een Overboscross en later Overbosloop te organiseren.

Doek valt na 10 jaar Overbosloop Prinsenbeek.

Wat blijft zijn de mooie herinneringen,
Bedankt

De doelstelling destijds was om mensen uit Prinsenbeek enthousiast te maken om meer te gaan bewegen en deze sportieve Beekenaren de kans te geven om in een groep een sportieve prestatie voor zichzelf neer te laten zetten.

Onder leiding van Janus Otto zijn toen Arjan van Aert, Rien van Happeren, Jack van de Port, Adrie Teurlings, Linda Matijsen en Johan van den Berg regelmatig bij elkaar gekomen om de verschillende loop onderdelen mogelijk te maken.

Wij herinneren ons de vele mooi momenten voor, tijdens en na de verschillende lopen, maar moeten helaas concluderen dat onze doelstelling om vooral mensen uit Prinsenbeek aan te spreken niet is gehaald.

Langs deze weg willen wij de vele vrijwilligers en sponsoren bedanken, waarop wij altijd konden rekenen, zijnde Roovers verhuur, Roovers installatie, van Gils/Euronics, Belle Fleur, Merlinde, Rabobank, Chris van Happeren geluid verhuur en De Beek Groente en fruit.

KLIK HIER VOOR DE UITSLAGEN of HIER VOOR DE FOTO’S